News

Nowoczesne metody spawania

Jedną z technik spawania stosowanych w większości dużych zakładów i fabryk ze względu na niskie koszty i trwałość spawu, jest technika spawu plazmowego. Jest to spawanie z wykorzystaniem łuku elektrycznego. Proces ten wykorzystuje dwa strumienie gazu. Pierwszy z nich to gaz plazmowy, który wydmuchiwany otacza elektrodę wolframową. Problem ciekłego i rozgrzanego metalu rozwiązuje natomiast gaz osłonowy, chroni on zarówno go jak i spawającego. Aby plazma się wytworzyła konieczne jest osiągnięcie temperatury 20 tys *C. ponadto stożek spawalniczy jest o wiele węższy niż w przypadku metody TIG. Wykorzystuje się trzy metody spawania plazmowego. Spawanie mikro plazmowe gdzie ampery są dość niskie ponieważ działają w przedziale do 2.

Kolejny sposób to spawanie plazmowe. Tutaj natężenie prądu mieści się pomiędzy 20 a 100 Amper. Ostatni sposób to spawanie plazmowe z oczkiem. Jest to spawanie dość wymagające ponieważ konieczna jest duża wiedza i umiejętności oraz specjalny sprzęt. Metoda ta jest szeroko stosowana, gdy trzeba uzyskać złącza wysokiej jakości, w przemyśle lotniczym (także w konstrukcjach kosmicznych), przetwórczym, chemicznym i petrochemicznym.

Spawanie mikro plazmowe jest stosowane natomiast podczas łączenia cienkich elementów i blach. Jednak metoda plazmowa jest dość wymagająca i nie dla początkujących spawaczy. Dla osób zaczynających jest to dość skomplikowana metoda i niezbyt właściwa do nauki. Lepszym rozwiązaniem będzie spawanie metoda transformatorową przy użyciu elektrod i spawarki transformatorowej.